VR klassebootcamp

Soms is er een klas die een hele moeizame groepsdynamiek heeft. Een groot deel van de leerlingen lijkt wel helemaal niet intrinsiek gemotiveerd om te leren en zitten elkaar en jou steeds in de haren. Herken je het?
We gaan dit aanpakken! In een maand zijn er 3 VR videomomenten in de echte klassituatie of in scene gezet. Uit dit materiaal worden momenten van maximaal 15 minuten gekozen om met leraar en leerlingen na te bespreken. Iedereen krijgt de VR bril op om opnieuw te ervaren hoe het was. Aan de hand hiervan wordt de situatie met verschillende technieken en werkvormen besproken. We werken aan het verhogen van inlevingsinzichten wederzijds leraar <>leerling, bewustwording van de situatie, oplossingsgerichte houding.

Een VR klassebootcamp wordt altijd op maat afgestemd omdat iedere situatie verschillend is. Wil je meer informatie of een VR klassebootcamp boeken mail esther@socialvr.nl

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share this...