Social VR in de ZORG

In de zorg werken we op het moment vooral aan VR oplossingen in de GGZ, Jeugdzorg en integrale teams

Jeugdzorg

Door de ogen van een kind, bij complexe scheiding. 

Wie:

Jeugdzorg team Ouderschap Blijft heeft als doel ouders begeleiden het kind centraal te stellen in een complexe scheiding.

Vraag:

Jeugdzorg werkt met ouders om ze te helpen kinderen centraal te stellen in complexe scheidingen. Vaak belandden ze in discussies waarbij ouders aangaven zich goed te gedragen als ze bij hun kind waren. Hoe krijgen we bewustwording op de voor het kind voelbare gedragingen die er op het zicht niet zijn.

Oplossing:

Social VR ontwikkelde en produceerde VR films die ingezet worden om ouders zich in te laten leven in het kind en tot zelfreflectie en veranderde houding te komen. Social VR ontwikkelde met jeugdzorg de VR methodiek waarmee de ouders begeleid worden en trainde de hulpverleners om hiermee te werken.
Door de VR belevingen voelen de ouders wat non verbaal gedrag en onbewuste signalen teweeg kunnen brengen. Daarmee is een gesprek over hoe hier mee om te gaan een stuk gemakkelijker. Het onderkennen van het probleem is al een groot deel van het werk. De VR helpt ook op een veilige manier te oefenen in situaties die de emoties triggeren.

JongerenprojectVRlogo

Integrale teams Onderwijs, jeugdzorg GGZ

Ontrafel het gezin systeem, bij langdurig thuiszitters.

Wie:

Het integrale Team Thuiszitters van Altra Jeugdzorg, Onderwijs, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans helpt langdurig thuiszittende jongeren terug naar school.

Vraag:

Ze werken met een gezin systemische aanpak. De vraag was hoe krijgen we bewustwording van de rollen bij de ouders en het kind die in een negatieve spiraal zijn beland. En hoe kan virtual reality helpen daar weer een positieve spiraal van te maken.

Oplossing:

Social VR startte met het helpen bij het vinden van een subsidie voor het project. Zodra we konden starten richtte Social VR een projectorganisatie en planning in bij de Jeugdzorg instelling zodat zowel op uitvoerend niveau als voor accordering een helder pad was uitgestippeld. Met de input van het team ontwikkelde en produceerde Social VR een aantal VR films. Samen met het team ontwikkelde Social VR de TT virtual reality methodiek, leidde de hulpverleners op om met de virtual reality de gezinnen te kunnen begeleiden en verzorgt supervisie tijdens de pilot.

GGZ

We ontwikkelden Social VR programma’s voor angstbehandeling en ontspanning.

GGZ_Breburg_SocialVR18

Bijvoorbeeld pleinvrees, sociale angsten of andere virtual reality exposure therapie.

Pleinvrees social virtual reality film

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share this...