Amsterdamse Scholenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren (2017-2018 en 2018-2019). Op de subsidiepagina van de gemeente Amsterdam vind je de aanmeldformulieren en meer informatie over de voorwaarden.

De Amsterdamse Scholenbeurs richt zich op de onderwijs- en schoolontwikkeling van een school als geheel en wordt dus door een school aangevraagd. Het doel van de scholenbeurs is dat scholen nog beter toegerust zijn om alles uit hun leerlingen te halen.

Voor welke activiteiten kan de scholenbeurs worden aangevraagd?

Scholen kunnen zelf een aanvraag indienen waarin ze aangeven waar ze de beurs voor willen inzetten. De aanvraag wordt afgestemd met het schoolbestuur. Voorwaarde is dat de aanvraag toegespitst is op activiteiten die een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling.
 
Denkt u hierbij aan:

  • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.
  • Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.
  • Het implementeren van ICT middelen om het primaire proces te verbeteren (bijv. ‘gepersonaliseerd leren’).
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).

De Amsterdamse Scholenbeurs bestaat uit een subsidie die voor een periode van maximaal twee schooljaren wordt toegekend. De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school. Scholen die aanvragen, dienen zelf ook aan de ontwikkeling bij te dragen middels cofinanciering. Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren.

Innovatieve projecten

Zijn er innovatieve ideeën voor schoolontwikkeling met virtual reality? Je kunt altijd kijken of je aanspraak maakt op de Amsterdamse Scholenbeurs.

Social VR ontwikkelde innovatieve projecten in het onderwijs.

Een voorbeeld hiervan is de Klassebootcamp. Leraren en leerlingen van 1 klas gaan met elkaar aan de slag met het verbeteren van het leerklimaat in de klas. Afhankelijk van de klas, school en situatie richten we de projecten samen op maat in.

Verder is het mogelijk om aan de hand van de schooldoelstellingen en ontwikkelwensen VR projecten te helpen ontwikkelen zodat de projecten binnen de school zelf worden opgepakt.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share this...